Sara Lidman får texten att vibrera - Minabibliotek